Upphävt skjutförbud (Gropen)

2018-01-27 (2018-01-27)

Per och Henrik var uppe och kontrollerade gropen idag (Fredag 26’e).
Vi kunde få ner mätsticka mellan 20-50 cm.
Vi har även lagt på 100 kg salt så det ska bli ännu lösare.

Vi häver därför skjutförbudet i gropen.

Ställ in STOP skylten i boden den förste man som åker upp och skjuter.

Vi påminner om att det är enligt säk B, skjutledaren/ skyttens uppgift att kolla vallen innan skjutning.
Farligast är med helt hård utsida så att skotten rikoschetterar. ( så som den var för några veckor sedan )

Vi hoppas på att 25 m banan också kommer att vara i bruk snart, men den måste kollas först.
Även här har vi lagt på salt, en test del är jättemjuk men även resten måste bli bra.( återkommer )