Fodringar

För att medlem ska kunna tillräkna sig skjutna fodringar så måste något av följande uppfyllas.

Nationellt:

 • Serier skjutna under ordinarie verksamhet (Organiserat av föreningen, t.ex. Tisdagar).
 • Externa protokollförda tävlingar inom förbundet.
 • Intygas av styrelsemedlem
 • Intygas av en av styrelsen utsedd person
 • Fadder med fadderelev måste ha en tredje medlem närvarande utöver fadder

CAS:

 • Intygas av en RO2
 • Intygas av en styrelsemedlem
 • Intygas av en av styrelsen utsedd person

IPSC:

 • Intygas av en RO
 • Intygas av en styrelsemedlem
 • Intygas av en av styrelsen utsedd person

Notera att RO får tillräkna sig serier skjutna även om det bara är RO + medlem närvarande, det behöver ej vara två RO’s.

Händer snart

 • 25M banan uthyrd till polisen

  2020-12-01  08:00 - 16:00
  25M

  25M Banan uthyrd till polisen

  See more details

 • Styrelsemöte

  2020-12-01  19:00 - 21:00

  See more details

 • 25M banan uthyrd till polisen

  2020-12-02  08:00 - 16:00
  25M

  25M Banan uthyrd till polisen

  See more details