Viktig information: Brandrisk vid skytte

2018-07-28 (2018-07-28)
 
P.g.a. den extrema torkan och ökade brandrisken så ber vi alla att vara ytterst försiktiga vid skytte ute på våra banor, framför allt vid skytte mot plåtmål där det kan förekomma gnistbildning. Använd inte ammunition med stålkärna.
 
Vid avslutat skyttepass ber vi er dröja kvar och inspektera mark/vall och även närliggande mark vid sidan om och bakom kulfång så inget ligger och pyr.
 
Då vi skjuter på grus mot sand så ser vi att risken är minimal vid vårt normala nyttjande av skjutbanorna men det är envars skytts ansvar att förhindra brand ute på vårt område.
 
Styrelsen har placera brandsläckare i respektive banas bod (25m, CAS och Gropen). Det finns anslag på utsidan av dörren.