Om Rosersberg Pistolskytteklubb

Rosersberg Pistolskytteklubb (RPK) bedriver träning och tävlingsverksamhet för sina medlemmar på flera skjutbanor inom området Tallmilan, Rosersberg. Under sommarsäsongen arrangeras träning och klubbtävlingsverksamhet flera gånger i veckan. Under vintersäsongen bedrivs luftpistolträning och tävling på tisdagskvällarna i vår luftskyttelokal.

Föreningen är ansluten till, och bedriver pistolskytte i skyttegrenar inom:

  • Svenska Dynamiska Skytteförbundet (I.P.S.C. Sverige)
  • Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
  • Svenska Svartkrutsskyttefederationen (SSSF)
  • Svenska Westernskytteförbundet (SWSF)

Föreningen är INTE ansluten till:

  • Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

Föreningen är en underförening till Rosersbergs Skytteförening. Förutom Pistolskytteföreningen finns underföreningar för jakt, gevär, hjort och pistol. 

Händer snart