Aktivitetsintyg

Märkesfordringar

För att få aktivitetsintyg beviljat ska märkesfordringar vara gjorda för resp. förbund:

 • Pistol och revolver: antingen Pistolskytteförbundet eller IPSC märkes krav.
 • 22lr & 32: Pistolskytteförbundets guldmärkes krav.
 • IPSC Hagel och IPSC gevär: IPSC silvermärkes krav.
 • Svartkrutsvapen: enligt Svenska Svartkruts Skytte Federationens guldmärkes krav.

   För enhandsvapen gäller även att man måste kunna visa aktivitet med befintliga vapen, se nedan.

 
Uppdaterade regler 2017-02-01
   Reglerna för aktivitetsintyg har ändrats med nya FAP:en.

Hur gör jag?

   Gå till denna länk och fyll i all information, denna kommer skickas till styrelsen med en kopia till dig själv.
 
Detta ersätter det äldre dokumentet som skulle skrivas under samt polisens blankett 551-24
 
När styrelsen mottagit underlaget elektroniskt så tas ansökan upp på efterföljande styrelsemöte.

Loggbok

   Medlemmar ska föra en loggbok över skytteaktiviteter.
Förutom vid individuell träning, se till att skjutledare, styrelsemedlem eller annan närvarande medlem signerar.
 • Av loggboken bör det framgå:
  • vem uppgifterna avser
  • datum
  • plats
  • skytteaktivitet
  • vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller tävlingstillfälle
  • vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur

Följande excel fil kan användas som mall för skjutlogg.


Matris för vad som krävs för olika vapentyper

(Kombination av förbundens krav och RPK’s)

  RPK Medlem Ny medlem från annan klubb (inga befintliga vapnen i aktuell gren) Ny medlem från annan klubb (befintliga vapnen i aktuell gren)
IPSC Handgun IPSC Licens >= 1 år, RPK Medlem >= 1 år, fordringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK IPSC Licens >= 1 år, RPK Medlem >= 1 år, fordringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK IPSC Licens >= 1 år, fordringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK
IPSC Gevär + Hagel IPSC Licens >= 2 år, RPK medlem >= 1 år, minst tre godkända level 2 resultat, fordringar, aktiv, tävlande för RPK IPSC Licens >= 2 år, RPK medlem >= 1 år, minst tre godkända level 2 resultat, fordringar, aktiv, tävlande för RPK IPSC Licens >= 2 år, minst tre godkänt level 2 resultat, fordringar, aktiv, tävlande för RPK
       
Nationellt .22LR Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader, fordringar, aktiv Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fordringar, aktiv Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fordringar, aktiv
Nationellt Grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år, fordringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fordringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fordringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov

Svartkrut federationen

mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver

RPK Medlem >= 6 månader,  aktiv. Första vapnet valfritt mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver. SSSF guldmärke med aktuell vapentyp (enhandsvapen) eller, för innehavare av
guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två
åren. För första svartkrutsvapnet godkänns också guldfordringarna enligt Svenska
Pistolskytteförbundet (SPSF), silverfordringarna enligt Svenska
Skyttesportförbundet (SvSF) eller uppfyllt samtliga krav för licens enligt
Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund (IPSC Sverige).
RPK Medlem >= 6 månader,  aktiv. Första vapnet valfritt mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver. SSSF guldmärke med aktuell vapentyp (enhandsvapen) eller, för innehavare av
guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två
åren. För första svartkrutsvapnet godkänns också guldfordringarna enligt Svenska
Pistolskytteförbundet (SPSF), silverfordringarna enligt Svenska
Skyttesportförbundet (SvSF) eller uppfyllt samtliga krav för licens enligt
Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund (IPSC Sverige).

Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan
får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första
föreningen.

Svartkrut federationen

Patronladdad svartkrutsrevolver

RPK Medlem >= 12 månader,  aktiv-  tidigast efter tolv (12) månaders aktivt
medlemskap. SSSF guldmärke med aktuell vapentyp (enhandsvapen) eller, för innehavare av
guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två
åren. Mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver som första licens eller i kombination med Patronladdad svartkrutsrevolver
RPK Medlem >= 12 månader,  aktiv-  tidigast efter tolv (12) månaders aktivt
medlemskap. SSSF guldmärke med aktuell vapentyp (enhandsvapen) eller, för innehavare av
guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två
åren. Mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver som första licens eller i kombination med Patronladdad svartkrutsrevolver
Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan
får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första
föreningen.

Svartkrut federationen

Kulgevär

RPK Medlem >= 6 månader,  aktiv.
Medlem i Rosersberg Skytteförening Gevär. 
RPK Medlem >= 6 månader,  aktiv.
Medlem i Rosersberg Skytteförening Gevär. 
RPK Medlem >= 6 månader,  aktiv.
Medlem i Rosersberg Skytteförening Gevär. 
CAS oavsett vapentyp RO1, RPK Medlem >= 1 år, fordringar, aktiv RO1, RPK Medlem >= 1 år, fordringar, aktiv RO1, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fordringar, aktiv

Händer snart