Aktivitetsintyg

För att få aktivitetsintyg beviljat ska märkesfodringar vara gjorda för resp. förbund:

 • Pistol och revolver antingen Pistolskytteförbundet eller IPSC märkes krav.
 • 22lr & 32: Pistolskytteförbundets guldmärkes krav.
 • IPSC Hagel och IPSC gevär: IPSC silvermärkes krav.
 • Svartkrutsvapen enligt Svenska Svartkruts Skytte Federationens guldmärkes krav.

För enhandsvapen gäller även att man måste kunna visa aktivitet med befintliga vapen, se nedan.

Uppdaterade regler 2017-02-01
Reglerna för aktivitetsintyg har ändrats med nya FAPen.
Hur gör jag?
 1. Gå till denna länk och fyll i all information, denna kommer skickas till styrelsen med en kopia till dig själv.
  Detta ersätter det äldre dokumentet som skulle skrivas under.
 2. Polisens blankett 551-24
  • Länk till blanketten hos polisen
  • Tanka hem PDF’en och fyll i den elektroniskt (Lättast om man har Adobe Acrobat Reader installerat).
  • RPK’s Organisationsnummer: 802511-7113
  • ”Sökanden är aktiv medlem i skytteföreningen enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3”
   • §5
    För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som inte sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning
    – ha varit medlem i sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) i minst sex månader och
    – under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad.
   • §6
    För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning
    – ha varit medlem i sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) i minst sex månader och
    – under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.
    Undantag från kravet i första stycket får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.
  • ”Information om auktoriserat förbund (sammanslutning)”
   • Kryssa endast i det förbund som gäller för just denna ansökan
  • ”Behov av enhandsvapen” fylls ej i om det gäller kulgevär/hagel
  • E-posta den elektroniskt ifyllda blanketten till styrelsen@rpk.se
När styrelsen mottagit båda underlagen elektroniskt så tas ansökan upp på efterföljande styrelsemöte.
Loggbok
 • Sammanslutningen eller medlemmen bör föra en loggbok över skytteaktiviteten. Av loggboken bör det framgå
  -vem uppgifterna avser
  -datum
  -plats
  -skytteaktivitet
  -vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller tävlingstillfälle
  -vem som styrker uppgifterna,t.ex. skjutledarens signatur

  RPK rekommenderar samtliga medlemmar att upprätta en egen logg, följande excel fil kan användas som mall. Förutom vid individuell träning, se till att skjutledare, styrelsemedlem eller annan närvarande medlem signerar.

Matris för vad som krävs för olika vapentyper (Kombination av förbundens krav och RPK’s)

RPK Medlem Ny medlem från annan klubb (inga befintliga vapnen i aktuell gren) Ny medlem från annan klubb (befintliga vapnen i aktuell gren)
IPSC Handgun IPSC Licens >= 1 år, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK IPSC Licens >= 1 år, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK IPSC Licens >= 1 år, fodringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK
IPSC Gevär + Hagel IPSC Licens >= 2 år, RPK medlem >= 1 år, minst tre godkända level 2 resultat, fodringar, aktiv, tävlande för RPK IPSC Licens >= 2 år, RPK medlem >= 1 år, minst tre godkända level 2 resultat, fodringar, aktiv, tävlande för RPK IPSC Licens >= 2 år, minst tre godkänt level 2 resultat, fodringar, aktiv, tävlande för RPK
Nationellt .22LR Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader, fodringar, aktiv Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv
Nationellt Grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov
Svartkrut federationen Auktoriserat förbund, individuell anslutning. Skytten får bifoga medlemsintyg Auktoriserat förbund, individuell anslutning. Skytten får bifoga medlemsintyg Auktoriserat förbund, individuell anslutning. Skytten får bifoga medlemsintyg
CAS oavsett vapentyp RO1, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv RO1, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv RO1, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv

Händer snart

 • IPSC Öppen träning

  2020-03-30  18:00 - 21:00
  Gropen,

  Tag: IPSC Beskrivning: IPSC Öppen träning

  See more details

 • 25M banan uthyrd till polisen

  2020-03-31  08:00 - 16:00
  25M

  25M Banan uthyrd till polisen

  See more details

 • KM Luft/Luftpistolserien

  2020-03-31  17:00 - 19:00
  Lufthallen

  Tag: KM, Nationellt Beskrivning: KM Luft/Luftpistolserien

  See more details