Rosersberg Pistolskytteklubb’s integritetspolicy

Rosersberg Pistolskytteklubb respekterar sina medlemmars integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen. (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/)

Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress, uppgifter kring ditt medlemskap, betalningar, kompetensfordringar, resultat eller intygsuppgifter.

Vi registrerar även de uppgifter som de förbund föreningen är anslutna till har ålagt föreningen att rapportera i de system som aktuell/aktuella förbund anvisat.

Grunden för registrering i medlemsregister är medlemskapet samt främjande av idrott. Du får tillgång till dina personuppgifter och kan även rätta felaktiga sådana genom att kontakta föreningen.

Det är viktigt för oss att ta väl hand om våra medlemmars personuppgifter.

Länk till vår integritetspolicy: RPK_GDPR_Integritetspolicy_v1.0_2018-05-24

Händer snart