Behöver din hjälp under årets tävlingar.

2023-01-06 (2023-01-18)

Behöver din hjälp under årets tävlingar.

Hej och god fortsättning! 

Under året har det beslutats att hålla tävlingar med externa inbjudningar. 

De följande tävlingarna är: 

  • 25:e Mars:                                   Vår Ackuratessen (Precision) Inbjudan
  • 22-23:e April:                               ÖSM Svartkrut (Precision) Inbjudan
  • 18:e Maj (Kristi himmelsfärd):     Grovfälten (Poängfält) Inbjudan
  • 20:e Augusti:                               Höst Ackuratessen (Precision) Inbjudan

Under dessa tävlingar behöver vi funktionärer, vapenkontrollanter samt hjälp med sekretariatet!

Ifall dessa tävlingar skall fortlöpa på ett tillfredsställande sätt bör så många som möjligt vara behjälpliga. Vi är idag över 100 medlemmar vilket pekar på att det inte borde vara några större svårigheter att samla ihop folk för dessa event, och vi vill således inte blanda in andra klubbar för att tillgodose detta önskemål. Detta skall vi klara på egen hand!

Att vara behjälplig på tävlingar går som en godkänd arbetsuppgift samt ger rätt till en fri start. Fika från cafeterian är även gratis för funktionärer. 

Med detta sagt vill vi gärna att du återkopplar med ifall, och i så fall vad du kan hjälpa till med. 

//Med vänliga hälsningar,
Erik Kalles
Tävlingssekreterare Rosersberg Pistolskytteklubb