Aktivitetsintyg

För att få aktivitetsintyg beviljat ska märkesfodringar vara gjorda för resp. förbund:

 • Pistol och revolver antingen Pistolskytteförbundet eller IPSC märkes krav.
 • 22lr & 32: Pistolskytteförbundets guldmärkes krav.
 • IPSC Hagel och IPSC gevär: IPSC silvermärkes krav.
 • Svartkrutsvapen enligt Svenska Svartkruts Skytte Federationens guldmärkes krav.

För enhandsvapen gäller även att man måste kunna visa aktivitet med befintliga vapen, se nedan.

 
Uppdaterade regler 2017-02-01
Reglerna för aktivitetsintyg har ändrat med nya FAPen.
För att söka aktivitetsintyg så måste skytt fylla i dessa filer, skanna och maila till
styrelsen@rpk.se
Går även bra att lämna ansökan innan styrelsemöte eller posta det till oss på klubbens adress.
Skjutlogg måste finnas och kunna uppvisas på begäran
Den kan vara på eget blad eller bok.
 
Information och filer:
 1. Föreningsintyg aktivitet_170201

  • Beskriver skyttens aktivitet inom klubben
 2. PM-551-24-Foreningsintyg-skyttefor-160715_170201
  • Polisens nya blankett för aktivitetsintyg
  • RPK’s Organisationsnummer: 802511-7113
  • Sökanden är aktiv medlem i skytteföreningen
   • §5
    För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som inte sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning
    – ha varit medlem i sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) i minst sex månader och
    – under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad.
   • §6
    För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning
    – ha varit medlem i sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) i minst sex månader och
    – under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.
    Undantag från kravet i första stycket får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.
 3. Krav för enhandsvapen från FAP
  1. Behov av ytterligare enhandsvapen
   • Behov av ytterligare enhandsvapen bör anses föreligga om sökanden
    – är aktiv medlem enligt 5 kap. 6 § denna författning och
    kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap har
    tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive
    enhandsvapen som sökanden innehar tillstånd för.
  2. Behov av enhandsvapen vid förnyelse av tillstånd
   • Vid en prövning om förnyelse av ett tillstånd att inneha enhandsvapen bör bedömningen av behovet av vapnet utgå från den historiska användningen av det aktuella vapnet men även till sökandens motivering av sitt framtida behov.
    Ett behov av sökt vapen bör anses föreligga om sökanden
    – är aktiv medlem enligt 5 kap. 6 § denna författning och
    kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år de senaste två åren.
  3. Loggbok
   • Sammanslutningen eller medlemmen bör föra en loggbok över skytteaktiviteten. Av loggboken bör det framgå
    -vem uppgifterna avser
    -datum
    -plats
    -skytteaktivitet
    -vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller tävlingstillfälle
    -vem som styrker uppgifterna,t.ex. skjutledarens signatur

    RPK rekommenderar samtliga medlemmar att upprätta en egen logg, följande excel fil kan användas som mall. Förutom vid individuell träning, se till att skjutledare, styrelsemedlem eller annan närvarande medlem signerar.

   • Exempel på loggbok för medlemmar
 4. FAP

Matris för vad som krävs för olika vapentyper (Kombination av förbundens krav och RPK’s)

  RPK Medlem Ny medlem från annan klubb (inga befintliga vapnen i aktuell gren) Ny medlem från annan klubb (befintliga vapnen i aktuell gren)
IPSC Handgun IPSC Licens >= 1 år, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK IPSC Licens >= 1 år, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK IPSC Licens >= 1 år, fodringar, aktiv, minst ett godkänt level 2 resultat, tävlande för RPK
IPSC Gevär + Hagel IPSC Licens >= 2 år, RPK medlem >= 1 år, minst tre godkända level 2 resultat, fodringar, aktiv, tävlande för RPK IPSC Licens >= 2 år, RPK medlem >= 1 år, minst tre godkända level 2 resultat, fodringar, aktiv, tävlande för RPK IPSC Licens >= 2 år, minst tre godkänt level 2 resultat, fodringar, aktiv, tävlande för RPK
       
Nationellt .22LR Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader, fodringar, aktiv Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv Gröna kortet, RPK Medlem >= 6 månader (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv
Nationellt Grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov Gröna kortet, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv, .22LR som första licens eller i kombination med grov
Svartkrut federationen Auktoriserat förbund, individuell anslutning. Skytten får bifoga medlemsintyg Auktoriserat förbund, individuell anslutning. Skytten får bifoga medlemsintyg Auktoriserat förbund, individuell anslutning. Skytten får bifoga medlemsintyg
       
CAS oavsett vapentyp RO1, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv RO1, RPK Medlem >= 1 år, fodringar, aktiv RO1, RPK Medlem >= 1 år (kan tillgodoräkna sig tiden i annan klubb om det går att styrka), fodringar, aktiv

 

Händer snart